Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Parent Category: Χρήσιμα
Published on Wednesday, 06 May 2015

Το  Ατομικό  Δελτίο  Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) αποτελεί  δικαιολογητικό  εγγραφής των παιδιών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε  στους  συνδέσμους, είτε  για  να  τυπώσετε  τη  έγγραφο,  είτε  για  να ενημερωθείτε από τη σχετική εγκύκλιο.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Ερμηνευτική Εγκύκλιος

Ερμηνευτική Eγκύκλιος 2