Ανακοίνωση προγράμματος

Published on Thursday, 14 May 2020

 

PROGRAMME ERASMUS

 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων  έγκρισης χρηματοδότησης σχεδίου «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2020, η αίτησή  που είχε υποβληθεί από το σχολείο μας ,  με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01- KA229-078741_1 και τίτλο «GAME ON to Create Healthy Habits and Promote Wellbeing»,  εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άλλες 5 χώρες : Τουρκία, Λιθουανία, Φιλανδία, Βόρεια Μακεδονία και Ιταλία. Η Ελλάδα έχει τον συντονιστικό ρόλο.

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΡΧΗ !!!!!